Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

Yayınevi : Mana Yayınları
Kategori : İnceleme - Araştırma
Yazar :
Adnan Demircan
Adnan Demircan
Basım : 1. Basım / Ekim 2019
Sayfa Sayısı : 240
Liste Fiyatı : 38 TL
ISBN : 978-605-2339-31-2
Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması Kitabını Babil ile satın al Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması Kitabını İdefix ile satın al Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması Kitabını Dnr ile satın al Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması Kitabını Pandora ile satın al Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması Kitabını Kitap Yurdu ile satın al

Tanıtım Yazısı

Din algısının şekillenmesine katkıda bulunan ve onu besleyen önemli araçlardan biri tarihtir. Tarih üzerinden algı oluşturulabileceği gibi tarihin benimsenen görüş ve kanaatlere göre yeniden okumaya tabi tutularak algıya temel oluşturmak üzere istihdamı da mümkündür. Geçmişe göz gezdirdiğimizde bunun birçok örneğiyle karşılaşırız. Öte yandan tarihî gelişmelerin bir kısmını karartarak muhatabın olgudan farklı bir algıya ulaşmasını sağlamak, kolaylıkla gerçekleştirilebilecek bir yöntemdir. Nitekim günümüzde geçmişe ilişkin anlatımlarda bu yönteme sıklıkla başvurulduğu müşahede edilmektedir. Bundan dolayıdır ki geçmişteki insanların sürekli doğru davranışlar serdettikleri anlatılarak günümüzdeki insanların sahip oldukları insanî zaaflardan uzak oldukları vurgulanmaktadır. Başta yöneticiler, ideologlar ve dinî görüşlerini temellendirmek isteyenler olmak üzere birçok kimse tarih üzerinden inşa yoluna başvurmaktan kaçınmamıştır. Zira tarih kolay araçsallaştırılabilen alanlardan biridir.
Kurgusal tarih üzerinden meşrulaştırma yolunu izleyen gruplar arasında mezhepçi tutuma sahip kimseleri zikretmek gerekir. Özellikle mezheplerini ideoloji haline getiren kişi ve gruplar, geçmişi kendi görüşleri doğrultusunda kurgulamaktan geri durmazlar. Bunun için bazı kişileri kahramanlaştırma, bilgilerin bir kısmını reddetmek için deliller araştırma ya da bazı rivayetleri karartma gibi yöntemleri kullanmaktan kaçınmazlar.
Elinizdeki kitap tarihin din algısı oluşturmada kullanımına ilişkin örnekler sunmaktadır. Alanın uzmanları tarafından yazılan metinler tarihî gelişmelerin mezhebi kaygılarla nasıl farklı yorumlandığını ortaya koymaktadır.
 

Yeni Çıkan Kitaplar

İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 1 - Astronomi
İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 1 - Astronomi
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 2 - Coğrafya
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 2 - Coğrafya
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 3 - Felsefe
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 3 - Felsefe
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 4 - Fizik-Kimya-Biyoloji
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 4 - Fizik-Kimya-Biyoloji
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 5 - Matematik
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 5 - Matematik

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Ekim 2019
Cilt : Amerikan Bristol 230 gr.
Kağıt : Enso Creamy 60 gr.
Boyut : 13,5 cm x 21 cm
Kelimeler : Din, Algı, Tarih, İslam, Mezhepçilik, Siyaset, İnsan, Mutezile, el-Menzile Beyne`l-Menzileteyn, Nesnellik, İbadiyye, Halife, Hz.Ali, Emeviler, Ehli Hadis, Mevzu Tarih, Hadis, Selefilik, Seyf Bin Ömer, Ehli Sünnet, Cemel Savaşı, Hz. Osman, Ashab, ÂmidÎ, Eş`ariyye, Kureyş, Hz. Fâtıma, Mâlik bin Nüveyre, Hakem bin el-Âs, Ebû Zer, Abdullah bin Sad, Abdullah b. Mesûd, Ammâr b. Yâsir, Tahkim Olayı, Sıffin Savaşı, İmâmiyye, İnzâr Hadisesi, Kırtas., Hürremiyye, Bâtıni, Karmatiler, Hasan Sabbah, Haşhaşilik, ,