Fiyat Listesi

2022 YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Mana Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

1

20. yy. Seçkin İslam Düşünürleri

17 TL

Var

2

Afrika Titanikleri

20 TL

Var

3

Akletme Üzerine

18 TL

Yok

4

Ali Şeriati`den Mustafa Melikyan`a İslami Entelektüalizm

50 TL

Var

5

Aliya’da Özgürlük ve Sanat

28 TL

Var

6

Allah Yolunda Yürürken

30 TL

Yok

7

Anayasal Meşruiyet

45 TL

Var

8

Anlamın İzinde

25 TL

Var

9

Anlamın İzinde 2

35 TL

Var

10

Arap Siyasal Aklı

90 TL

Var

11

Arap Ahlaki Aklı

120 TL

Var

12

Arap Aklının Oluşumu

85 TL

Var

13

Arap Aklının Yapısı

110 TL

Var

14

Arap Baharı

38 TL

Var

15

Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller

45 TL

Var

16

Aykırı Sesler

26 TL

Var

17

Babam Mevdudi

32 TL

Var

18

Başka İnançlılar İçin İslam

25 TL

Var

19

Beden ve Beyan

40 TL

Var

20

Benim Gözümle

28 TL

Var

21

Benim Gözümle 2

32 TL

Var

22

Beyan Sosyolojisi

40 TL

Var

23

Bir Kurucu İlke TEVHİD

30 TL

Var

24

Bitmeyen Savaş

35 TL

Var

25

Cemaat Diktatörlerinin Psikanalizi

17 TL

Yok

26

Cihad ve Şiddet Dışı Direniş

38 TL

Var

27

Çağdaş Arap Düşüncesinde Yeniden Yapılanma

55 TL

Var

28

Çoban Ve Efendi - Demokrasi Üzerine

33 TL

Var

29

Daimi Barış Teorisi

16 TL

Var

30

Demokrasi - İslam ve Ötesi

38 TL

Var

31

Demokratik Hilafet’e Doğru

60 TL

Var

32

Despotizmin Doğası Köleliğin İflası

38 TL

Var

33

Devlet Ve Toplum Felsefesi Üzerine Denemeler

30 TL

Var

34

Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

50 TL

Var

35

Dini Şiarlar

22 TL

Var

36

Diriler için - Bir yasin okuması

15 TL

Var

37

Dirilişten Uyanışa

35 TL

Var

38

Doğu Batı Tartışmaları

30 TL

Var

39

Doğu’nun Romantik Olmayan Yüzü

33 TL

Var

40

Dünya Tarihinin Ruhu Hz. Muhammed

60 TL

Var

41

Düşman Savaşçı

60 TL

Var

42

Düşünceler

45 TL

Yok

43

Entelektüelin Sorumluluğu

60 TL

Var

44

Fehmü’l Kur’an

360 TL

Yok

45

Filistin - İsrail

55 TL

Var

46

Gemi

30 TL

Var

47

Göçebe Kimlik

40 TL

Var

48

Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri

38 TL

Var

49

Haçlı Seferlerinde Haşhaşîler

35 TL

Var

50

Hamas - Anlatılmamış Bölümler 1

35 TL

Var

51

Hamburger Medeniyeti

45 TL

Yok

52

Hayatın Sonuna Dair

22 TL

Var

53

Hermenötik, Kur’an ve Sünnet

60 TL

Var

54

Hikmet Sosyolojisi

45 TL

Var

55

Hilafet

38 TL

Var

56

İbn Haldun`un Düşüncesi Asabiyet ve Devlet

80 TL

Var

57

İbn Teymiyye

30 TL

Var

58

İman ve Özgürlük

38 TL

Var

59

İnsan Oluşa Dair - Yaratılış, Evrim ve İnsan

35 TL

Var

60

İran Yahudileri

28 TL

Var

61

İran’da Entelektüel Dini Düşünce Hareketi

50 TL

Var

62

İsabelle Eberhardt

40 TL

Var

63

İslam Devletinde Yönetim Şekli

55 TL

Var

64

İslam Düşüncesinin Çağdaş İnşası

40 TL

Var

65

İslam Hukuk Felsefesi

60 TL

Var

66

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

95 TL

Var

67

İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 1 - Astronomi

42 TL

Var

68

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 2 - Coğrafya

55 TL

Var

69

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 3 - Felsefe

55 TL

Var

70

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 4 - Fizik-Kimya-Biyoloji

58 TL

Var

71

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 5 - Matematik

50 TL

Var

72

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 6 - Musiki

50 TL

Var

73

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 7 - Sanat-Mimari

45 TL

Var

74

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 8 - Tarih

50 TL

Var

75

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 9 - Tıp

50 TL

Var

76

İslam Medeniyetine Giriş

50 TL

Var

77

İslam Nedir ?

22 TL

Yok

78

İslam Tarihi Kaynakları

55 TL

Var

79

İslam Tarihine Giriş

50 TL

Var

80

İslam Ülkelerinden Söyleşiler

25 TL

Var

81

İslam ve Siyaset

40 TL

Var

82

İslami Mücadele Ve Yeni Dönemde İslamcılık

26 TL

Var

83

İslamilik Problemi

30 TL

Var

84

İslam’ın Akılcıları - MU’TEZİLÎ ÖNCÜLER

95 TL

Var

85

İslam’ın Temelleri

22 TL

Var

86

Kamusal Özgürlükler

90 TL

Var

87

Kehf Suresi

35 TL

Var

88

Kılıç ve Kelime

45 TL

Var

89

Kırmızı Minare

50 TL

Var

90

Kitabevi

32 TL

Yok

91

Korku Çemberleri

40 TL

Var

92

Körfez`den Notlar

40 TL

Var

93

Kuran Filozofu Muhammed Abdullah Dıraz

22 TL

Var

94

Kur`an Yazıları - Mushaf Öncesi Canlı Kur`an`ın İzinde

50 TL

Var

95

Kur’an Kıssalarında Sinematik Özellikler

30 TL

Yok

96

Kur’an ve Yaşam Arasında Kadın

32 TL

Var

97

Kur’an’a Giriş

120 TL

Var

98

Kur’an’ı Anlamak

26 TL

Var

99

Kutsal Metin, Otorite ve Hakikat

60 TL

Yok

100

Küreselleşme Çağında İSLAM

25 TL

Var

101

Kürt Siyasetinde ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

20 TL

Var

102

Laiklik ve Sivil Toplum

32 TL

Var

103

Mahfuzat

38 TL

Var

104

Mahfuzat 2 - İbadi Bölgeler

30 TL

Var

105

MECELLE (100 İLKE)

40 TL

Var

106

Medeniyet Olgusu

20 TL

Var

107

Medinede Sosyal Hayat

55 TL

Var

108

Muhafazakar Endişe AİLE

30 TL

Var

109

Muhalif

20 TL

Var

110

Muhammed

38 TL

Var

111

Muhammed Âbid El-Câbirî`nin Tefsir Yöntemi: Sîret-Nûzûl İlişkisi

58 TL

Var

112

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

30 TL

Var

113

Müslüman Kalma Üzerine Denemeler

50 TL

Var

114

Müslüman Olmak

22 TL

Var

115

Müslümanca Demokrasi

25 TL

Var

116

Müslümanlar ve Antisemitizm

17 TL

Var

117

Müslümanların Engizisyonu - 1

48 TL

Var

118

Müslümanların Engizisyonu - 2

48 TL

Var

119

Müslümanların Engizisyonu 3

48 TL

Var

120

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed

30 TL

Var

121

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler

32 TL

Var

122

Niçin İslam

30 TL

Var

123

Nübüvvet

65 TL

Var

124

Ortadoğuda Modernleşme

45 TL

Yok

125

Özgürlük, Adalet ve Sosyal Evrim

28 TL

Var

126

Ramazanın Gölgesinde

25 TL

Var

127

Resmi Dini Söylemin Eleştirisi

70 TL

Yok

128

Roma`ya Karşı Galyalılar

60 TL

Var

129

Semerkant’ta Ölüm

70 TL

Yok

130

Sivil Toplum Sivil Topluma Karşı

35 TL

Var

131

Siyaset Fıkhı

18 TL

Var

132

Siyasi Fetvalar

32 TL

Var

133

Siyer Tasarımı

30 TL

Var

134

Sorgulanmadan Sorgulamak

30 TL

Var

135

Söylem ve Yorum

55 TL

Var

136

Söyleşiler

20 TL

Var

137

Söz ve tanıklık

18 TL

Var

138

Stratejik Düşünme

40 TL

Var

139

Stratejik Tarih Yorumu

28 TL

Var

140

Sufi Hermenötik-İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi

70 TL

Yok

141

Suriye

48 TL

Var

142

Suriye Zindanları

40 TL

Var

143

Suriye’de Muhalif Olmak

38 TL

Yok

144

Sünnilik Şiilik

42 TL

Var

145

Şeriat ve Siyaset Arasında

24 TL

Var

146

Şiilerin Gözüyle Sünniler

45 TL

Var

147

Takdir ile Tedbir Arasında İnsan

26 TL

Var

148

Taliban’ın Yükselişi

40 TL

Var

149

Tarihsel Hafıza

28 TL

Var

150

Tefsirde Akılcı Eğilim

55 TL

Var

151

Temel Kavramlar - 1

28 TL

Var

152

Temel Kavramlar - 2

25 TL

Yok

153

Toplumsal Dönüşümün Yasaları

35 TL

Var

154

Toplumun Kuruluşu - Etik, İktisat, Siyaset

30 TL

Var

155

Tunus ve Mısır

22 TL

Var

156

Yeni Mutezililer

38 TL

Var

157

Yenilik Yasaklama ve Yorum

38 TL

Var

158

Yolda Olmak

50 TL

Var

159

Yorum Meselesi

55 TL

Var

160

Zamanın Sınavından Geçmek

35 TL

Var

161

Zen

32 TL

Var

162

Zirveden Dramatik Sona

65 TL

Var

Neva Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

163

Arapça Seçme Metinler ve Kurallar 1

18 TL

Yok

164

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

26 TL

Var

165

Bir İhtilalcinin Anatomisi -Ebu Müslim Horasani

45 TL

Var

166

Cam Çocuk

24 TL

Var

167

Çağdaş İslami Hareket ve Davet Önderleri 1

90 TL

Var

168

Düşlerden Arta Kalan Kelimeler

28 TL

Var

169

el-Halil Medya Sözlüğü

80 TL

Var

170

elHalil Cep Sözlüğü

14 TL

Var

171

elHalil EsSemir Arapça - Türkçe Sözlük

90 TL

Var

172

Elhalil Resimli Sözlük

80 TL

Var

173

Hazanın Hüznü

45 TL

Var

174

Hiperprestij Grupları

35 TL

Var

175

İçimdeki Karşılaşmalar

16 TL

Var

176

Kelimât 1

35 TL

Var

177

Kelimât 2

40 TL

Var

178

Kitap Sevdası

52 TL

Var

179

Kitapların Dünyası

38 TL

Var

180

Kur`an`ın Anlam İncelikleri ve Eşsiz Belagatı

22 TL

Var

181

Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

30 TL

Yok

182

Üç Risale

17 TL

Var

Neva Çocuk

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

183

Affet Beni Anne

10 TL

Var

184

Ağacın Duası

10 TL

Var

185

Allah’ın Bir Avuç Toprağı

10 TL

Var

186

Aya Bak

10 TL

Var

187

Badem Tanesi

8 TL

Var

188

İpek Böceğinin Hikayesi

10 TL

Var

189

Kardan Adamın Şarkısı

10 TL

Var

190

Kilimdeki Tomurcuk

16 TL

Var

191

Minik Farenin Duası

12 TL

Var

192

Sarı Balık ve Beyaz Balık

15 TL

Var

Yetkin Düşünce

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

193

Yetkin Düşünce Sayı 1 - Özgürlük ve Teslimiyet

35 TL

Var

194

Yetkin Düşünce Sayı 10 - Kimlik, Çoğulculuk ve Devlet

35 TL

Var

195

Yetkin Düşünce Sayı 11 - Covid-19 Dünya ve İnsanlık Krizi

35 TL

Var

196

Yetkin Düşünce Sayı 12 - Gelecek Vizyonu Kaygı ve İyimserlik Arasında İnsan

35 TL

Var

197

Yetkin Düşünce Sayı 13 - Solun Serencamı, Kurtuluş Teolojisi ve İslami Sol

35 TL

Var

198

Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi

35 TL

Var

199

Yetkin Düşünce Sayı 15 - Sosyal Eşitsizlik - Varsıllık ve Yoksulluk

35 TL

Var

200

Yetkin Düşünce Sayı 16 - YALNIZLIK uzlet, inziva, bireysellik

35 TL

Var

201

Yetkin Düşünce Sayı 2 - Adalet ve İstikrar

35 TL

Var

202

Yetkin Düşünce Sayı 3 - Dini Düşüncede Güncelleme

35 TL

Var

203

Yetkin Düşünce Sayı 4 - Ahlak ve Menfaat

35 TL

Var

204

Yetkin Düşünce Sayı 5 - Deizm, Ateizm ve Agnostizm

35 TL

Var

205

Yetkin Düşünce Sayı 6 - Felsefe, Siyaset ve İlahiyat

35 TL

Var

206

Yetkin Düşünce Sayı 7 - Bilgiden Bilince, Bilimden Hikmete Üniversite

35 TL

Var

207

Yetkin Düşünce Sayı 8 - İslamcılık, İslam ve Müslümanlar İddia ve Gerçekleştirim Arasında

35 TL

Var

208

Yetkin Düşünce Sayı 9 - Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet

35 TL

Var