Fiyat Listesi

2021 YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Mana Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

1

20. yy. Seçkin İslam Düşünürleri

15 TL

Var

2

Afrika Titanikleri

16 TL

Var

3

Akletme Üzerine

18 TL

Yok

4

Ali Şeriati`den Mustafa Melikyan`a İslami Entelektüalizm

38 TL

Var

5

Allah Yolunda Yürürken

18 TL

Yok

6

Anayasal Meşruiyet

32 TL

Var

7

Anlamın İzinde

22 TL

Var

8

Anlamın İzinde 2

28 TL

Var

9

Arap Siyasal Aklı

55 TL

Var

10

Arap Ahlaki Aklı

90 TL

Var

11

Arap Aklının Oluşumu

55 TL

Var

12

Arap Aklının Yapısı

85 TL

Var

13

Arap Baharı

25 TL

Var

14

Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller

38 TL

Var

15

Aykırı Sesler

20 TL

Var

16

Babam Mevdudi

22 TL

Var

17

Başka İnançlılar İçin İslam

18 TL

Var

18

Beden ve Beyan

27 TL

Var

19

Benim Gözümle

22 TL

Var

20

Benim Gözümle 2

24 TL

Var

21

Beyan Sosyolojisi

27 TL

Var

22

Bir Kurucu İlke TEVHİD

24 TL

Var

23

Bitmeyen Savaş

22 TL

Var

24

Cemaat Diktatörlerinin Psikanalizi

17 TL

Yok

25

Cihad ve Şiddet Dışı Direniş

28 TL

Var

26

Çağdaş Arap Düşüncesinde Yeniden Yapılanma

44 TL

Var

27

Çoban Ve Efendi - Demokrasi Üzerine

24 TL

Var

28

Daimi Barış Teorisi

14 TL

Var

29

Demokrasi - İslam ve Ötesi

26 TL

Var

30

Demokratik Hilafet’e Doğru

44 TL

Var

31

Despotizmin Doğası Köleliğin İflası

28 TL

Var

32

Devlet Ve Toplum Felsefesi Üzerine Denemeler

22 TL

Var

33

Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

38 TL

Var

34

Dini Şiarlar

15 TL

Var

35

Diriler için - Bir yasin okuması

13 TL

Var

36

Dirilişten Uyanışa

26 TL

Var

37

Doğu Batı Tartışmaları

22 TL

Var

38

Doğu’nun Romantik Olmayan Yüzü

20 TL

Var

39

Dünya Tarihinin Ruhu Hz. Muhammed

42 TL

Var

40

Düşman Savaşçı

42 TL

Var

41

Düşünceler

30 TL

Yok

42

Entelektüelin Sorumluluğu

42 TL

Var

43

Fehmü’l Kur’an

290 TL

Yok

44

Filistin - İsrail

35 TL

Var

45

Gemi

22 TL

Var

46

Göçebe Kimlik

32 TL

Var

47

Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri

28 TL

Var

48

Haçlı Seferlerinde Haşhaşîler

24 TL

Var

49

Hamas - Anlatılmamış Bölümler 1

24 TL

Var

50

Hamburger Medeniyeti

34 TL

Yok

51

Hayatın Sonuna Dair

15 TL

Var

52

Hermenötik, Kur’an ve Sünnet

44 TL

Var

53

Hikmet Sosyolojisi

32 TL

Var

54

Hilafet

28 TL

Var

55

İbn Haldun`un Düşüncesi Asabiyet ve Devlet

55 TL

Var

56

İman ve Özgürlük

28 TL

Var

57

İnsan Oluşa Dair - Yaratılış, Evrim ve İnsan

26 TL

Var

58

İran Yahudileri

22 TL

Var

59

İran’da Entelektüel Dini Düşünce Hareketi

35 TL

Var

60

İsabelle Eberhardt

32 TL

Var

61

İslam Devletinde Yönetim Şekli

40 TL

Var

62

İslam Düşüncesinin Çağdaş İnşası

30 TL

Var

63

İslam Hukuk Felsefesi

39 TL

Var

64

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

64 TL

Var

65

İslam Medeniyetine Giriş

35 TL

Var

66

İslam Nedir ?

14 TL

Yok

67

İslam Tarihi Kaynakları

40 TL

Var

68

İslam Tarihine Giriş

35 TL

Var

69

İslam Ülkelerinden Söyleşiler

18 TL

Var

70

İslam ve Siyaset

30 TL

Var

71

İslami Mücadele Ve Yeni Dönemde İslamcılık

18 TL

Var

72

İslamilik Problemi

20 TL

Var

73

İslam’ın Temelleri

15 TL

Var

74

Kamusal Özgürlükler

60 TL

Var

75

Kehf Suresi

24 TL

Var

76

Kılıç ve Kelime

33 TL

Yok

77

Kırmızı Minare

34 TL

Var

78

Kitabevi

24 TL

Yok

79

Korku Çemberleri

32 TL

Var

80

Körfez`den Notlar

32 TL

Var

81

Kuran Filozofu Muhammed Abdullah Dıraz

19 TL

Var

82

Kur`an Yazıları - Mushaf Öncesi Canlı Kur`an`ın İzinde

38 TL

Var

83

Kur’an Kıssalarında Sinematik Özellikler

20 TL

Yok

84

Kur’an ve Yaşam Arasında Kadın

24 TL

Var

85

Kur’an’a Giriş

100 TL

Var

86

Kur’an’ı Anlamak

20 TL

Var

87

Kutsal Metin, Otorite ve Hakikat

44 TL

Var

88

Küreselleşme Çağında İSLAM

18 TL

Var

89

Kürt Siyasetinde ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

14 TL

Var

90

Laiklik ve Sivil Toplum

24 TL

Var

91

Mahfuzat

24 TL

Var

92

Mahfuzat 2 - İbadi Bölgeler

20 TL

Var

93

Medeniyet Olgusu

12 TL

Var

94

Medinede Sosyal Hayat

37 TL

Var

95

Muhafazakar Endişe AİLE

24 TL

Var

96

Muhalif

18 TL

Var

97

Muhammed

26 TL

Var

98

Muhammed Âbid El-Câbirî`nin Tefsir Yöntemi: Sîret-Nûzûl İlişkisi

45 TL

Var

99

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

24 TL

Var

100

Müslüman Kalma Üzerine Denemeler

34 TL

Var

101

Müslüman Olmak

14 TL

Var

102

Müslümanca Demokrasi

20 TL

Var

103

Müslümanlar ve Antisemitizm

15 TL

Var

104

Müslümanların Engizisyonu - 1

34 TL

Var

105

Müslümanların Engizisyonu - 2

35 TL

Var

106

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed

22 TL

Var

107

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler

24 TL

Var

108

Niçin İslam

19 TL

Var

109

Nübüvvet

45 TL

Var

110

Ortadoğuda Modernleşme

28 TL

Yok

111

Özgürlük, Adalet ve Sosyal Evrim

20 TL

Var

112

Resmi Dini Söylemin Eleştirisi

50 TL

Yok

113

Roma`ya Karşı Galyalılar

42 TL

Var

114

Semerkant’ta Ölüm

42 TL

Yok

115

Sivil Toplum Sivil Topluma Karşı

24 TL

Var

116

Siyaset Fıkhı

17 TL

Var

117

Siyasi Fetvalar

24 TL

Var

118

Siyer Tasarımı

22 TL

Var

119

Sorgulanmadan Sorgulamak

22 TL

Var

120

Söylem ve Yorum

40 TL

Var

121

Söz ve tanıklık

15 TL

Var

122

Stratejik Düşünme

28 TL

Var

123

Stratejik Tarih Yorumu

24 TL

Var

124

Sufi Hermenötik-İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi

50 TL

Yok

125

Suriye

34 TL

Var

126

Suriye Zindanları

30 TL

Var

127

Suriye’de Muhalif Olmak

28 TL

Var

128

Sünnilik Şiilik

32 TL

Var

129

Şiilerin Gözüyle Sünniler

35 TL

Var

130

Takdir ile Tedbir Arasında İnsan

20 TL

Var

131

Taliban’ın Yükselişi

26 TL

Var

132

Tarihsel Hafıza

24 TL

Var

133

Tefsirde Akılcı Eğilim

40 TL

Var

134

Temel Kavramlar - 1

18 TL

Var

135

Temel Kavramlar - 2

16 TL

Yok

136

Toplumsal Dönüşümün Yasaları

24 TL

Var

137

Toplumun Kuruluşu - Etik, İktisat, Siyaset

22 TL

Var

138

Tunus ve Mısır

17 TL

Var

139

Yenilik Yasaklama ve Yorum

28 TL

Var

140

Yolda Olmak

36 TL

Var

141

Yorum Meselesi

38 TL

Var

142

Zamanın Sınavından Geçmek

25 TL

Var

143

Zen

22 TL

Var

144

Zirveden Dramatik Sona

55 TL

Var

Neva Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

145

Arapça Seçme Metinler ve Kurallar 1

18 TL

Yok

146

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

20 TL

Var

147

Bir İhtilalcinin Anatomisi -Ebu Müslim Horasani

32 TL

Var

148

Cam Çocuk

19 TL

Var

149

Çağdaş İslami Hareket ve Davet Önderleri 1

60 TL

Var

150

Düşlerden Arta Kalan Kelimeler

17 TL

Var

151

elHalil Cep Sözlüğü

10 TL

Var

152

elHalil EsSemir Arapça - Türkçe Sözlük

60 TL

Var

153

elhalil Medya Sözlüğü

40 TL

Var

154

Elhalil Resimli Sözlük

44 TL

Var

155

Hazanın Hüznü

24 TL

Var

156

Hiperprestij Grupları

24 TL

Var

157

İçimdeki Karşılaşmalar

12 TL

Var

158

Kelimât 1

30 TL

Var

159

Kelimât 2

32 TL

Var

160

Kitap Sevdası

34 TL

Var

161

Kur`an`ın Anlam İncelikleri ve Eşsiz Belagatı

18 TL

Var

162

Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

20 TL

Yok

163

Üç Risale

14 TL

Var

Neva Çocuk

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

164

Affet Beni Anne

6 TL

Var

165

Ağacın Duası

6 TL

Var

166

Allah’ın Bir Avuç Toprağı

6 TL

Var

167

Aya Bak

6 TL

Var

168

Badem Tanesi

4 TL

Var

169

İpek Böceğinin Hikayesi

6 TL

Var

170

Kardan Adamın Şarkısı

6 TL

Var

171

Kilimdeki Tomurcuk

7 TL

Var

172

Minik Farenin Duası

7 TL

Var

173

Sarı Balık ve Beyaz Balık

7 TL

Var

Yetkin Düşünce

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

174

Yetkin Düşünce Sayı 1 - Özgürlük ve Teslimiyet

25 TL

Var

175

Yetkin Düşünce Sayı 10 - Kimlik, Çoğulculuk ve Devlet

30 TL

Var

176

Yetkin Düşünce Sayı 11 - Covid-19 Dünya ve İnsanlık Krizi

30 TL

Var

177

Yetkin Düşünce Sayı 12

30 TL

Var

178

Yetkin Düşünce Sayı 2 - Adalet ve İstikrar

25 TL

Var

179

Yetkin Düşünce Sayı 3 - Dini Düşüncede Güncelleme

25 TL

Var

180

Yetkin Düşünce Sayı 4 - Ahlak ve Menfaat

25 TL

Var

181

Yetkin Düşünce Sayı 5 - Deizm, Ateizm ve Agnostizm

28 TL

Var

182

Yetkin Düşünce Sayı 6 - Felsefe, Siyaset ve İlahiyat

28 TL

Var

183

Yetkin Düşünce Sayı 7 - Bilgiden Bilince, Bilimden Hikmete Üniversite

28 TL

Var

184

Yetkin Düşünce Sayı 8 - İslamcılık, İslam ve Müslümanlar İddia ve Gerçekleştirim Arasında

28 TL

Var

185

Yetkin Düşünce Sayı 9 - Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet

30 TL

Var