Fiyat Listesi

2020 YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Mana Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

1

20. yy. Seçkin İslam Düşünürleri

14 TL

Yok

2

Afrika Titanikleri

15 TL

Var

3

Akletme Üzerine

18 TL

Yok

4

Ali Şeriati`den Mustafa Melikyan`a İslami Entelektüalizm

33 TL

Var

5

Allah Yolunda Yürürken

16 TL

Yok

6

Anayasal Meşruiyet

30 TL

Var

7

Anlamın İzinde

20 TL

Var

8

Anlamın İzinde 2

22 TL

Var

9

Arap Siyasal Aklı

50 TL

Var

10

Arap Ahlaki Aklı

85 TL

Var

11

Arap Aklının Oluşumu

50 TL

Var

12

Arap Aklının Yapısı

80 TL

Var

13

Arap Baharı

24 TL

Var

14

Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller

35 TL

Var

15

Aykırı Sesler

19 TL

Var

16

Babam Mevdudi

20 TL

Var

17

Başka İnançlılar İçin İslam

17 TL

Var

18

Beden ve Beyan

25 TL

Var

19

Benim Gözümle

19 TL

Var

20

Beyan Sosyolojisi

25 TL

Var

21

Bitmeyen Savaş

20 TL

Var

22

Cemaat Diktatörlerinin Psikanalizi

17 TL

Yok

23

Cihad ve Şiddet Dışı Direniş

25 TL

Var

24

Çağdaş Arap Düşüncesinde Yeniden Yapılanma

40 TL

Var

25

Çoban Ve Efendi - Demokrasi Üzerine

22 TL

Var

26

Daimi Barış Teorisi

13 TL

Var

27

Demokrasi - İslam ve Ötesi

25 TL

Var

28

Demokratik Hilafet’e Doğru

40 TL

Var

29

Despotizmin Doğası Köleliğin İflası

26 TL

Var

30

Devlet Ve Toplum Felsefesi Üzerine Denemeler

20 TL

Var

31

Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

35 TL

Var

32

Dini Şiarlar

14 TL

Var

33

Diriler için - Bir yasin okuması

12 TL

Var

34

Dirilişten Uyanışa

22 TL

Var

35

Doğu Batı Tartışmaları

20 TL

Var

36

Doğu’nun Romantik Olmayan Yüzü

17 TL

Var

37

Dünya Tarihinin Ruhu Hz. Muhammed

38 TL

Var

38

Düşman Savaşçı

40 TL

Var

39

Düşünceler

28 TL

Yok

40

Fehmü’l Kur’an

270 TL

Yok

41

Filistin - İsrail

28 TL

Var

42

Gemi

20 TL

Var

43

Göçebe Kimlik

28 TL

Var

44

Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri

25 TL

Var

45

Haçlı Seferlerinde Haşhaşîler

22 TL

Var

46

Hamas - Anlatılmamış Bölümler 1

24 TL

Var

47

Hamburger Medeniyeti

30 TL

Yok

48

Hayatın Sonuna Dair

12 TL

Var

49

Hermenötik, Kur’an ve Sünnet

40 TL

Var

50

Hikmet Sosyolojisi

28 TL

Var

51

İbn Haldun`un Düşüncesi Asabiyet ve Devlet

50 TL

Var

52

İman ve Özgürlük

26 TL

Var

53

İnsan Oluşa Dair - Yaratılış, Evrim ve İnsan

24 TL

Var

54

İran Yahudileri

20 TL

Var

55

İran’da Entelektüel Dini Düşünce Hareketi

32 TL

Var

56

İsabelle Eberhardt

30 TL

Var

57

İslam Devletinde Yönetim Şekli

32 TL

Var

58

İslam Hukuk Felsefesi

35 TL

Var

59

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

60 TL

Var

60

İslam Medeniyetine Giriş

30 TL

Var

61

İslam Nedir ?

12 TL

Yok

62

İslam Tarihi Kaynakları

38 TL

Var

63

İslam Tarihine Giriş

30 TL

Var

64

İslam Ülkelerinden Söyleşiler

17 TL

Var

65

İslam ve Siyaset

27 TL

Var

66

İslami Mücadele Ve Yeni Dönemde İslamcılık

18 TL

Var

67

İslamilik Problemi

18 TL

Var

68

İslam’ın Temelleri

14 TL

Var

69

Kamusal Özgürlükler

60 TL

Var

70

Kehf Suresi

22 TL

Var

71

Kılıç ve Kelime

30 TL

Yok

72

Kırmızı Minare

32 TL

Var

73

Kitabevi

22 TL

Yok

74

Korku Çemberleri

30 TL

Var

75

Körfez`den Notlar

30 TL

Var

76

Kuran Filozofu Muhammed Abdullah Dıraz

17 TL

Var

77

Kur`an Yazıları - Mushaf Öncesi Canlı Kur`an`ın İzinde

33 TL

Var

78

Kur’an Kıssalarında Sinematik Özellikler

17 TL

Yok

79

Kur’an ve Yaşam Arasında Kadın

22 TL

Var

80

Kur’an’a Giriş

90 TL

Var

81

Kur’an’ı Anlamak

18 TL

Var

82

Kutsal Metin, Otorite ve Hakikat

38 TL

Var

83

Küreselleşme Çağında İSLAM

17 TL

Var

84

Kürt Siyasetinde ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

12 TL

Var

85

Laiklik ve Sivil Toplum

22 TL

Var

86

Mahfuzat

22 TL

Var

87

Mahfuzat 2 - İbadi Bölgeler

20 TL

Var

88

Medeniyet Olgusu

12 TL

Var

89

Medinede Sosyal Hayat

35 TL

Var

90

Muhafazakar Endişe AİLE

22 TL

Var

91

Muhalif

18 TL

Var

92

Muhammed

24 TL

Var

93

MUHAMMED ÂBİD EL-CÂBİRÎ`NİN TEFSİR YÖNTEMİ: SÎRET-NÜZÛL İLİŞKİSİ

38 TL

Var

94

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

22 TL

Var

95

Müslüman Kalma Üzerine Denemeler

32 TL

Var

96

Müslüman Olmak

12 TL

Var

97

Müslümanca Demokrasi

18 TL

Var

98

Müslümanlar ve Antisemitizm

14 TL

Var

99

Müslümanların Engizisyonu - 1

32 TL

Var

100

Müslümanların Engizisyonu - 2

34 TL

Var

101

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed

20 TL

Var

102

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler

22 TL

Var

103

Niçin İslam

17 TL

Var

104

Nübüvvet

38 TL

Var

105

Ortadoğuda Modernleşme

25 TL

Yok

106

Özgürlük, Adalet ve Sosyal Evrim

17 TL

Var

107

Resmi Dini Söylemin Eleştirisi

45 TL

Yok

108

Roma`ya Karşı Galyalılar

42 TL

Var

109

Semerkant’ta Ölüm

38 TL

Yok

110

Sivil Toplum Sivil Topluma Karşı

22 TL

Var

111

Siyaset Fıkhı

15 TL

Var

112

Siyasi Fetvalar

22 TL

Var

113

Siyer Tasarımı

20 TL

Var

114

Sorgulanmadan Sorgulamak

22 TL

Var

115

Söylem ve Yorum

36 TL

Var

116

Söz ve tanıklık

12 TL

Var

117

Stratejik Düşünme

24 TL

Var

118

Stratejik Tarih Yorumu

20 TL

Var

119

Sufi Hermenötik-İbn Arabî’nin Yorum Felsefesi

42 TL

Var

120

Suriye

28 TL

Var

121

Suriye Zindanları

28 TL

Var

122

Suriye’de Muhalif Olmak

22 TL

Var

123

Sünnilik Şiilik

30 TL

Var

124

Şiilerin Gözüyle Sünniler

32 TL

Var

125

Takdir ile Tedbir Arasında İnsan

19 TL

Var

126

Taliban’ın Yükselişi

24 TL

Var

127

Tarihsel Hafıza

20 TL

Var

128

Tefsirde Akılcı Eğilim

36 TL

Var

129

Temel Kavramlar - 1

15 TL

Var

130

Temel Kavramlar - 2

11 TL

Yok

131

Toplumsal Dönüşümün Yasaları

20 TL

Var

132

Toplumun Kuruluşu - Etik, İktisat, Siyaset

22 TL

Var

133

Tunus ve Mısır

17 TL

Var

134

Yenilik Yasaklama ve Yorum

25 TL

Var

135

Yolda Olmak

30 TL

Var

136

Yorum Meselesi

35 TL

Var

137

Zamanın Sınavından Geçmek

24 TL

Var

138

Zen

22 TL

Var

Neva Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

139

Arapça Seçme Metinler ve Kurallar 1

18 TL

Yok

140

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

18 TL

Var

141

Bir İhtilalcinin Anatomisi -Ebu Müslim Horasani

30 TL

Var

142

Cam Çocuk

18 TL

Var

143

Çağdaş İslami Hareket ve Davet Önderleri 1

60 TL

Var

144

Düşlerden Arta Kalan Kelimeler

13 TL

Var

145

elHalil Cep Sözlüğü

10 TL

Var

146

elHalil EsSemir Arapça - Türkçe Sözlük

60 TL

Var

147

elhalil Medya Sözlüğü

38 TL

Var

148

Elhalil Resimli Sözlük

42 TL

Var

149

Hazanın Hüznü

24 TL

Var

150

Hiperprestij Grupları

22 TL

Var

151

İçimdeki Karşılaşmalar

10 TL

Var

152

Kelimât 1

20 TL

Var

153

Kelimât 2

22 TL

Var

154

Kitap Sevdası

32 TL

Var

155

Kur`an`ın Anlam İncelikleri ve Eşsiz Belagatı

17 TL

Var

156

Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

18 TL

Yok

157

Üç Risale

13 TL

Var

Neva Çocuk

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

158

Affet Beni Anne

5 TL

Var

159

Ağacın Duası

6 TL

Var

160

Allah’ın Bir Avuç Toprağı

6 TL

Var

161

Aya Bak

6 TL

Var

162

Badem Tanesi

4 TL

Var

163

İpek Böceğinin Hikayesi

6 TL

Var

164

Kardan Adamın Şarkısı

6 TL

Var

165

Kilimdeki Tomurcuk

7 TL

Var

166

Minik Farenin Duası

6 TL

Var

167

Sarı Balık ve Beyaz Balık

7 TL

Var

Yetkin Düşünce

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

168

Yetkin Düşünce Sayı: 1 - Özgürlük ve Teslimiyet

18 TL

Var

169

Yetkin Düşünce Sayı: 10 - Kimlik, Çoğulculuk ve Devlet

28 TL

Var

170

Yetkin Düşünce Sayı: 2 - Adalet ve İstikrar

18 TL

Var

171

Yetkin Düşünce Sayı: 3 - Dini Düşüncede Güncelleme

18 TL

Var

172

Yetkin Düşünce Sayı: 4 - Ahlak ve Menfaat

20 TL

Var

173

Yetkin Düşünce Sayı: 5 - Deizm, Ateizm ve Agnostizm

20 TL

Var

174

Yetkin Düşünce Sayı: 6 - Felsefe, Siyaset ve İlahiyat

25 TL

Var

175

Yetkin Düşünce Sayı: 7 - Bilgiden Bilince, Bilimden Hikmete Üniversite

25 TL

Var

176

Yetkin Düşünce Sayı: 8 - İslamcılık, İslam ve Müslümanlar İddia ve Gerçekleştirim Arasında

25 TL

Var

177

Yetkin Düşünce Sayı: 9 - Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet

28 TL

Var