Şiilerin Gözüyle Sünniler

Şiilerin Gözüyle Sünniler

Alt Yazı : İlk dönem şii kaynaklarında sünni algısı
Yayınevi : Mana Yayınları
Kategori : İnceleme - Araştırma
Yazar :
Hanifi Şahin
Hanifi Şahin
Basım : 1. Basım / Aralık 2016
Sayfa Sayısı : 309
Liste Fiyatı : 35 TL
ISBN : 978-605-66665-6-8
Şiilerin Gözüyle Sünniler Kitabını Babil ile satın al Şiilerin Gözüyle Sünniler Kitabını İdefix ile satın al Şiilerin Gözüyle Sünniler Kitabını Dnr ile satın al Şiilerin Gözüyle Sünniler Kitabını Pandora ile satın al Şiilerin Gözüyle Sünniler Kitabını Kitap Yurdu ile satın al

Tanıtım Yazısı

Bu çalışmanın çıkış noktası ilk dönem Şii-İmâmiyye kaynaklarında bugün Sünni diye nitelendirilen grubun nasıl algılandığını, bu algılan besleyen süreçlerin neler olduğunu, bu algıların insanların davranışlarında ne derece rol aldıklarını, bu kabullerin veya zihniyet yapısının grupdaşlık ortak paydasında bulunan sonraki Şiilere nasıl geçti-ğini tespit edebilmek; aynı temel sabitelere bağlı oldukları halde birbirlerinden farklı dünyaları inşa eden zihniyet yapılarının tarihi arka planlarına ışık tutmaktır.
 
Yapmaya çalıştığımız şey, mezhepler arasındaki algıların oluşum süreçlerini tespit etmek için bir metin olarak karşımızda duran "geçmiş"e sorular sormak ve bu soruların geçmişin yorumu olarak gördüğümüz "günümüzü" nasıl şekillendirdiğini tespit edebilmektir. Bir anlamda tarihte inşa edilen belleğin, günümüz mezhebi kimliklerini nasıl etkilediklerini, varlıklarını temellendirirken geçmişteki kabulleri nasıl simgeler haline dönüştürdüklerini görmeye ve göstermeye çalışmaktır. 
 
Çalışmanın temel gayesi, Şiilerin Sünnilere bakışı ile ilgili kısmi tespitlerde bulunmaktır. Bunun için Sünnilere dönük algı, Şiilerin beslendiği ilk dönem kaynaklardan hareketle ortaya konulmuştur. Böylece mezheplerin birbirlerine dönük algılama biçimlerinin çok sayıda değişken tarafından şekillendirildiği gösterilmek suretiyle, algılama biçimlerini değerlendirirken, bu durumların dikkate alınması konusunda farkındalığın oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Yeni Çıkan Kitaplar

İBN TEYMİYYE
İBN TEYMİYYE
Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi
Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi
Müslümanların Engizisyonu - 1
Müslümanların Engizisyonu - 1
Ramazanın Gölgesinde
Ramazanın Gölgesinde
Yeni Mutezililer
Yeni Mutezililer

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Aralık 2016
Cilt : Amerikan Bristol 230 gr.
Kağıt : Enzo Creamy 60 gr.
Boyut : 13,5 cm x 21 cm
Kelimeler : şiilik, sünnilik, şii kaynakları, Hz. Ali, Ehl-i Beyt, sahabe, Ehlü’l hilaf, Nasibi, Fasidü’l mezheb, halifeler, Hanifi Şahin,