Tefsirde Akılcı Eğilim

Tefsirde Akılcı Eğilim

Alt Yazı : Mu’tezile’ye Göre Kur’an’da Mecâz Meselesi
Yayınevi : Mana Yayınları
Orjinal Adı : İtticahü’l Akli Fi’t Tefsir
Kategori : İnceleme - Araştırma
Yazar :
Nasr Hamid Ebu Zeyd
Nasr Hamid Ebu Zeyd
Çevirmen : Numan KONAKLI - Nihat UZUN
Orjinal Dili : Arapça
Basım : 1. Basım / Haziran 2015
Sayfa Sayısı : 381
Liste Fiyatı : 40 TL
ISBN : 978-605-9136-09-9
Tefsirde Akılcı Eğilim Kitabını Babil ile satın al Tefsirde Akılcı Eğilim Kitabını İdefix ile satın al Tefsirde Akılcı Eğilim Kitabını Dnr ile satın al Tefsirde Akılcı Eğilim Kitabını Pandora ile satın al Tefsirde Akılcı Eğilim Kitabını Kitap Yurdu ile satın al

Tanıtım Yazısı

Mecaz konusu belağat ilminin en önemli konuları arasında yer alır. Fakat bu derece önemli bir konu olan mecâzın doğuş şartları ve Kur’ân’ın, mecâz konusunun mahiyeti ve edebi anlatımda işlevini belirlemedeki etkisini detaylı bir şekilde incelemeyi hedefleyen müstakil bir araştırma ortaya konulmamıştır. Şüphesiz araştırmacılar, özellikle Mu’tezile’nin Zat-ı ilahi ve O’nun fiilleri hakkındaki yaygın kanaatleri çürütmek için gösterdiği çabaları sayesinde, mecâz kavramının olgunlaştırılmasındaki etkisine işaret etmişlerdir. Ne var ki bu işaretler, Arap edebiyat eleştirisinde edebi form konusu gibi çok genel bir konu bağlamında özet olarak yer almaktadır. Genelliğine rağmen bunlar araştırmacıya konunun önemini ve konunun Mu’tezile düşüncesi ile Kur’ân’daki mecâz bahsi arasında bulunan güçlü ilişkinin –ki bu şüphesiz şiir ve aynı şekilde nesir araştırmasında mecâz konusuna özel bir bakış kazandırmada etkisi olan bir ilişkidir- ortaya çıkarılmasını hedefleyen detaylı bir incelemesini ortaya koyma zorunluluğunu gösterme açısından önem taşır. 
 
Mecâz, özel bir dilsel icra aracı olduğu için onun yapısı ve işlevine dair herhangi bir anlayış, dilin yapısı ve delâletine dair herhangi bir tasavvurdan ayrı olamaz. Dilin yapısına dair bu tasavvur da ancak bilgi peşinde koşan akli faaliyetin yapısına dair daha genel bir tasavvurun ışığında tamamlanır. Açıktır ki Mu’tezile’nin mecâz konusuyla genel olarak dil ve bilgi alanları arasındaki girişimliliğin farkına varışında, onların aklın değerini yüceltmelerinin –ki bu onları diğer kelamcılardan ayırır- etkisi vardı. Bu sebeple bu araştırmanın bir giriş ve üç bölüme ayrılmış olması doğaldı.
 
Bu çalışma esasen özel olarak Mu’tezile ile Eş’arîler arasında bir karşılaştırma yapmak üzerine kuruludur. Bu karşılaştırmanın amacı Mu’tezile düşüncesinin karakteristiğini derinlikli olarak ortaya çıkarmak olup müstakil bir araştırmaya ihtiyaç duyan bir iş olduğu için Eş’arî düşüncesinin kökenlerinin açıklanmasına geçilmeyecektir. Araştırmacının tüm dileği edebiyat eleştirisi ve belâgat araştırması alanında dini-İslami mirasın önemli yönlerinden birini açıklığa kavuşturmada başarılı olmuş olmasıdır.

Yeni Çıkan Kitaplar

İBN TEYMİYYE
İBN TEYMİYYE
Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi
Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi
Müslümanların Engizisyonu - 1
Müslümanların Engizisyonu - 1
Ramazanın Gölgesinde
Ramazanın Gölgesinde
Yeni Mutezililer
Yeni Mutezililer

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Haziran 2015
Cilt : Amerikan Bristol 230 gr
Kağıt : Enzo Creamy 60 gr
Boyut : 13,5 cm x 21 cm
Kelimeler : tefsir, akıl, eğilim, nasr hamid, ebu zeyd, mecaz, mutezile, kuran, mesel, tevil, delalet, muvazaa, muhkem, mütaşabih, Kadı Abdulcabbar, Frra, Ebu Ubeyde, Cahız, Rummani,