Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi

Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi

Yayınevi : Yetkin Düşünce
Kategori : Süreli Yayın
Yazar :
Kollektif
Kollektif
Basım : 1. Basım / Haziran 2021
Sayfa Sayısı : 240
Liste Fiyatı : 30 TL
ISBN : 2602-4365

Tanıtım Yazısı

14. SAYI “SÖYLEMDEN EYLEME DİL PROBLEMİ”
Kimsenin üzerine alınmadığı ve herkesin kendinde değil de karşısındakinde bulunduğuna inandığı önemli bir problem var toplumumuzda; dil problemi… Bireylerden sosyal gruplara, meslek gruplarından dini cemaatlere, akademiden siyası partilere kadar herkesin ve kesimin rahatsız olduğu ve muhataplarını suçladığı –ama her kesim ve kimsenin de masum olmadığı- kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı/bölücü, ötekileştirici, hırçın, sert, düzeysiz “dil”… Sözün düşünceye, söylemin eyleme etkin ve öncül olduğunu kabul ediyor ve bu meseleyi önceliyoruz. Dolayısıyla toplumun kötü kaderi değişecekse eğer; herkesin ve kesimin kendi söylemlerine bakması ve dilini kabalık ve çirkinlikten arındırmasıyla başlar bu değişim. Gandi’nin veciz bir şekilde ifade ettiği gibi:
“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…
Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…
Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…
Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…
Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…
Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…
Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür.” (Gandhi)
Bu dosyayı hazırlamaktaki amacımız da toplumu dilin afetlerinden korunmasına dönük bir farkındalık oluşturmaktır. Bunun için dil problemini, söz, söylem, üslup, retorik, jargon gibi kavramlar etrafında düzeyli bir şekilde ele almaya çalıştık. “Üslüb-u beyan aynıyla insan.” düsturunca.
Faydalı olacağını umuyoruz.
Selam ile…

Yeni Çıkan Kitaplar

İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 1 - Astronomi
İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 1 - Astronomi
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 2 - Coğrafya
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 2 - Coğrafya
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 3 - Felsefe
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 3 - Felsefe
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 4 - Fizik-Kimya-Biyoloji
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 4 - Fizik-Kimya-Biyoloji
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 5 - Matematik
İslam medeniyetinde bilim öncüleri 5 - Matematik

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Temmuz 2021
Cilt : Amerikan bristol
Kağıt : 60 gr kitap kağıdı
Boyut : 16 X 24
Kelimeler : söz, söylem, dil, üslup, retorik, jargon, din dili, siyasetin dili, eylem,