M. b. Muhtar eş-Şankıtî

M. b. Muhtar eş-Şankıtî


Araştırmacı-yazar Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti, 1968 yılında Kuzey Afrika ülkelerinden Moritanya'da dünyaya geldi.
 
1981 yılında Kur'an-ı Kerim ezberini tamamlayarak icâzet aldı. Küçük yaştan itibaren Moritanya'nın tanınmış alimlerinden fıkıh, fıkıh usulü ve nahiv gibi dersler aldı.
 
1989 yılında Şeriat Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık alanı olarak Fıkıh ve Fıkıh Usulü'nü seçmişti. 1994'te başka bir fakülteden Arapça-Fransızca-İngilizce tercüme diploması sahibi oldu.
 
Amerika'nın Alabama eyaletindeki Güney Kolombiya Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine master yaptı.
 
Teksas Tech Üniversitesi'nde doktora programını tamamlayan Şankıti, "Haçlı Savaşları'nın Sünni-Şii İlişkileri Üzerindeki Etkisi" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.
 
Katar'ın başkenti Doha'da Katar Eğitim ve Öğretim Kurumu'na bağlı İslami Araştırmalar Fakültesi'nde araştırma koordinatörü olarak çalışmakta olan yazar, uzmanlık alanı fıkıh ve siyaset olmasına rağmen aynı zamanda iyi bir şairdir ve İslam edebiyatıyla da yakından ilgilidir.
 
1997-1998 yıllarında Yemen'in başkenti Sana'daki İman Üniversitesi'nde tefsir ve nahiv dersleri verdi. Aynı dönemde Yemen Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.
 
Yazarın bugüne kadar yayınlamış eserlerinden bazıları şunlardır:
-  Sudan'daki İslâmî Hareket: Hareket'in Stratejik ve Teşkilatlanma Görüşüne Giriş
-  Sahabe Arasındaki Siyasi Anlaşmazlıklar: Şahısların Konumu ve İlkelerin Üstünlüğü Hakkında Risale
-  Siyasi Fetvalar: Davet ve Devlet Üzerine Diyaloglar (Yayınlarımız arasında çıktı)
-  Tekfir ve Teşhire Sapmadan Hasan Turabi'nin Görüşlerini Tartışmak
-  Yönetim İnşası ve Uygulamasında Siyasi Sünnet (Elinizdeki kitabın birinci bölümü)
 
Muhammed b. El-Muhtar Eş-Şankıti'nin El-Cezire, İslamonline, Alasr gibi ünlü sitelerde çoğunluğu Arapça ve bir kısmı İngilizce olmak üzere yaklaşık 120 makalesi yayınlanmıştır. Bu makalelerden bazıları Türkçeye de çevrilmiştir.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Kuran Filozofu Muhammed Abdullah Dıraz
Kuran Filozofu Muhammed Abdullah Dıraz
Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri
Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri
Siyasi Fetvalar
Siyasi Fetvalar
Siyaset Fıkhı
Siyaset Fıkhı
20. yy. Seçkin İslam Düşünürleri
20. yy. Seçkin İslam Düşünürleri
İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz
İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz