Hakkımızda


MANA YAYINLARI, Latif KINATAŞ tarafından 2008 yılı başında kurulmuş olup, “İlimyurdu Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.” unvanıyla kurumsal olarak yayıncılık hizmeti vermektedir. Uluslararası bir yayınevi olan Mana Yayınları, 2019 yılı sonuna kadar 160’ın üzerinde eser yayınlamıştır.
Küreselleşen dünyada farklı ülke ve dillerdeki fikri gelişmeleri takip ederek Türk düşün dünyasına kazandırmayı da misyon edinen yayınevimiz, büyük çoğunluğu Arapçadan çeviri olmak üzere, İngilizce ve Farsçadan da birçok eseri Türkçeye kazandırmıştır.
Yayınladığı kitapların yarıdan fazlası yabancı dilden çeviri olan yayınevimiz; bir yandan Türk kütüphanesinin zenginleşmesine bu çeviri faaliyetiyle katkıda bulunurken aynı zamanda bu vizyonuyla bilgi ve kültür intikalinde önemli bir rol üstlenerek kültürlerarası köprü görevi de görmektedir.
Bunun yanında ülkemiz fikir dünyasındaki değerli çalışmaları da kütüphanelerimize kazandırmayı ihmal etmeyen Mana Yayınları, bu çerçevede değerli düşünür ve araştırmacılarımızdan birçoğunun teliflerini de yayın portföyüne katmaktadır.
 “Düşüncede açılım, Manada derinlik…” mottosuyla yola çıkan Mana Yayınları, hız çağının sağladığı tüm teknik ve bilişsel imkanların yüklemesiyle oluşan malumatfuruşluğun, zihinsel açlığı / nitelikli bilgi ihtiyacını gidermek yerine daha da ihtiyaç haline getirdiğini fark etmiş; yayın politikasını da bu çerçevede oluşturmuştur. Yayınlanan ve yayınlanacak olan eserlere “Kaç satar?” kaygısıyla değil, söz konusu düşünsel boşluğu dolduracak eserlere “Ne katar?” umudu ile bakmakta, tercih kriterlerini bu önceliklere göre oluşturmaktadır.
Düşüncede açılım/atılım ve derinliği sağlayacak olan malzemeyi, felsefi mirasımızdan ve beşeriyetin ortak kazanımlarından temin edebiliriz.  “Atideki ufkumuz ve ‘an’ı idrak gücümüz, mazideki derinliğimiz kadardır” düşüncesinden hareketle geçmişe bakmakta; diğer yandan yeryüzünün hangi coğrafyasında, hangi din ve ulus içinde üretilmiş olduğuna bakmaksızın çağdaş fikir eserlerini seçerek yayınlamaktadır.
Nicel olarak sayıyı artırmanın önemli olmadığı (hatta bir kültür kirliliği oluşturma riskinden söz edilebilir) toplumsal gidişata yön verecek entelektüel kesimin ihtiyacı olan nitelikli eserler çıkarmanın –zor da olsa, ticari olmasa da- vazgeçilmez ve öncelikli ihtiyaç olduğu bilinciyle hareket etmekte; bütün bu hassasiyet ve ilkeleri koruyarak geniş yelpazede yayıncılık yapmaktadır.
Yayınlanmış eserleri görmek ve daha fazla bilgi almak için sizi “İlimyurdu”na bekliyoruz; www.manayayinlari.com ‘u ziyaret edebilirsiniz.”