Fiyat Listesi

2022 YILI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Mana Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

1

20. yy. Seçkin Islam Düsünürleri

22 TL

Var

2

Afrika Titanikleri

28 TL

Var

3

Ali Şeriati`den Mustafa Melikyan`a İslami Entelektüalizm

65 TL

Var

4

Aliya`da Özgürlük ve Sanat

34 TL

Var

5

Allah Yolunda Yürürken

30 TL

Yok

6

Anayasal Meşruiyet

55 TL

Var

7

Anlamın İzinde

32 TL

Var

8

Anlamın İzinde 2

38 TL

Var

9

Arap Siyasal Aklı

110 TL

Var

10

Arap Ahlaki Aklı

170 TL

Var

11

Arap Aklının Yapısı

160 TL

Var

12

Arap Baharı

45 TL

Var

13

Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller

60 TL

Var

14

Aykırı Sesler

30 TL

Var

15

Babam Mevdudi

38 TL

Var

16

Başka İnançlılar İçin İslam

30 TL

Var

17

Beden ve Beyan

50 TL

Var

18

Benim Gözümle

30 TL

Var

19

Benim Gözümle 2

35 TL

Var

20

Beyan Sosyolojisi

50 TL

Var

21

Bir Kurucu İlke TEVHİD

35 TL

Var

22

Bitmeyen Savaş

40 TL

Var

23

Cihad ve Şiddet Dışı Direniş

45 TL

Var

24

Çağdaş Arap Düşüncesinde Yeniden Yapılanma

60 TL

Var

25

Çoban Ve Efendi - Demokrasi Üzerine

38 TL

Var

26

Daimi Barış Teorisi

25 TL

Var

27

Demokrasi - İslam ve Ötesi

50 TL

Var

28

Demokratik Hilafet`e Doğru

75 TL

Var

29

Despotizmin Doğası Köleliğin İflası

50 TL

Var

30

Devlet Ve Toplum Felsefesi Üzerine Denemeler

35 TL

Var

31

Din Algısı İnşasında Tarihin Araçsallaştırılması

60 TL

Var

32

Dini Şiarlar

28 TL

Var

33

Diriler için - Bir yasin okuması

22 TL

Var

34

Dirilişten Uyanışa

40 TL

Var

35

Doğu Batı Tartışmaları

35 TL

Var

36

Doğu`nun Romantik Olmayan Yüzü

33 TL

Var

37

Dünya Tarihinin Ruhu Hz. Muhammed

75 TL

Var

38

Düşman Savaşçı

75 TL

Var

39

Düşünceler

45 TL

Yok

40

Entelektüelin Sorumluluğu

70 TL

Var

41

Filistin - İsrail

65 TL

Var

42

Gemi

35 TL

Var

43

Göçebe Kimlik

40 TL

Var

44

Haçlı Savaşlarının Etkisi Altında Sünni-Şii İlişkileri

38 TL

Var

45

Haçlı Seferlerinde Haşhaşîler

40 TL

Var

46

Hamas - Anlatılmamış Bölümler 1

40 TL

Var

47

Hamburger Medeniyeti

45 TL

Yok

48

Hayatın Sonuna Dair

28 TL

Var

49

Hermenötik, Kur`an ve Sünnet

80 TL

Var

50

Hikmet Sosyolojisi

55 TL

Var

51

Hilafet

42 TL

Var

52

İbn Haldun`un Düşüncesi Asabiyet ve Devlet

100 TL

Var

53

İbn Teymiyye

35 TL

Var

54

İman ve Özgürlük

45 TL

Var

55

İnsan Oluşa Dair - Yaratılış, Evrim ve İnsan

40 TL

Var

56

İran Yahudileri

35 TL

Var

57

İran`da Entelektüel Dini Düşünce Hareketi

60 TL

Var

58

İsabelle Eberhardt

50 TL

Var

59

İslam Devletinde Yönetim Şekli

60 TL

Var

60

İslam Düşüncesinin Çağdaş İnşası

50 TL

Var

61

İslam Hukuk Felsefesi

65 TL

Var

62

İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz

120 TL

Var

63

İslam Medeniyetinde Bilim Öncüleri 1 - Astronomi

55 TL

Var

64

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 2 - Coğrafya

60 TL

Var

65

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 3 - Felsefe

65 TL

Var

66

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 4 - Fizik-Kimya-Biyoloji

65 TL

Var

67

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 5 - Matematik

60 TL

Var

68

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 6 - Musiki

60 TL

Var

69

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 7 - Sanat-Mimari

55 TL

Var

70

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 8 - Tarih

60 TL

Var

71

İslam medeniyetinde bilim öncüleri 9 - Tıp

60 TL

Var

72

İslam Medeniyetine Giriş

60 TL

Var

73

İslam Nedir ?

22 TL

Yok

74

İslam Tarihi Kaynakları

68 TL

Var

75

İslam Tarihine Giriş

60 TL

Var

76

İslam Ülkelerinden Söyleşiler

30 TL

Var

77

İslam ve Siyaset

50 TL

Var

78

İslami Mücadele Ve Yeni Dönemde İslamcılık

30 TL

Var

79

İslamilik Problemi

35 TL

Var

80

İslam`ın Akılcıları - MU`TEZİLÎ ÖNCÜLER

120 TL

Var

81

İslam`ın Temelleri

28 TL

Var

82

Kamusal Özgürlükler

110 TL

Var

83

Kehf Suresi

40 TL

Var

84

Kılıç ve Kelime

55 TL

Var

85

Kırmızı Minare

60 TL

Var

86

Kitabevi

32 TL

Yok

87

Korku Çemberleri

50 TL

Var

88

Körfez`den Notlar

50 TL

Var

89

Kuran Filozofu Muhammed Abdullah Dıraz

28 TL

Var

90

Kur`an Kıssalarında Sinematik Özellikler

30 TL

Yok

91

Kur`an ve Yaşam Arasında Kadın

35 TL

Var

92

Kur`an Yazıları - Mushaf Öncesi Canlı Kur`an`ın İzinde

60 TL

Var

93

Kur`an`a Giriş

180 TL

Var

94

Kur`an`ı Anlamak

35 TL

Var

95

Kutsal Metin, Otorite ve Hakikat

60 TL

Yok

96

Küreselleşme Çağında İSLAM

32 TL

Var

97

Kürt Siyasetinde ÖRGÜT KÜLTÜRÜ

25 TL

Var

98

Laiklik ve Sivil Toplum

35 TL

Var

99

Mahfuzat

45 TL

Var

100

Mahfuzat 2 - İbadi Bölgeler

35 TL

Var

101

MECELLE (100 İLKE)

42 TL

Var

102

Medeniyet Olgusu

25 TL

Var

103

Medinede Sosyal Hayat

65 TL

Var

104

Muhafazakar Endişe AİLE

35 TL

Var

105

Muhalif

28 TL

Var

106

Muhammed

45 TL

Var

107

Muhammed Âbid El-Câbirî`nin Tefsir Yöntemi: Sîret-Nûzûl İlişkisi

70 TL

Var

108

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

35 TL

Var

109

Müslüman Kalma Üzerine Denemeler

65 TL

Var

110

Müslüman Olmak

26 TL

Var

111

Müslümanca Demokrasi

30 TL

Var

112

Müslümanlar ve Antisemitizm

22 TL

Var

113

Müslümanların Engizisyonu - 1

55 TL

Var

114

Müslümanların Engizisyonu - 2

55 TL

Var

115

Müslümanların Engizisyonu 3

55 TL

Var

116

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed

35 TL

Var

117

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler

35 TL

Var

118

Niçin İslam

35 TL

Var

119

Nübüvvet

70 TL

Var

120

Ortadoğuda Modernleşme

45 TL

Yok

121

Özgürlük, Adalet ve Sosyal Evrim

35 TL

Var

122

Ramazanın Gölgesinde

30 TL

Var

123

Resmi Dini Söylemin Eleştirisi

70 TL

Yok

124

Roma`ya Karşı Galyalılar

75 TL

Var

125

Semerkant`ta Ölüm

70 TL

Yok

126

Sivil Toplum Sivil Topluma Karşı

40 TL

Var

127

Siyaset Fıkhı

22 TL

Var

128

Siyasi Fetvalar

35 TL

Var

129

Siyer Tasarımı

35 TL

Var

130

Sorgulanmadan Sorgulamak

35 TL

Var

131

Söylem ve Yorum

70 TL

Var

132

Söyleşiler

25 TL

Var

133

Söz ve tanıklık

24 TL

Var

134

Stratejik Düşünme

40 TL

Var

135

Stratejik Tarih Yorumu

35 TL

Var

136

Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi

70 TL

Yok

137

Suriye

60 TL

Var

138

Suriye Zindanları

50 TL

Var

139

Suriye`de Muhalif Olmak

38 TL

Yok

140

Sünnilik Şiilik

60 TL

Var

141

Şeriat ve Siyaset Arasında

28 TL

Var

142

Şiilerin Gözüyle Sünniler

60 TL

Var

143

Takdir ile Tedbir Arasında İnsan

32 TL

Var

144

Taliban`ın Yükselişi

50 TL

Var

145

Tarihsel Hafıza

32 TL

Var

146

Tefsirde Akılcı Eğilim

70 TL

Var

147

Temel Kavramlar - 1

35 TL

Var

148

Temel Kavramlar - 2

25 TL

Yok

149

Toplumsal Dönüşümün Yasaları

38 TL

Var

150

Toplumun Kuruluşu - Etik, İktisat, Siyaset

35 TL

Var

151

Tunus ve Mısır

26 TL

Var

152

Yeni Mutezililer

45 TL

Var

153

Yenilik Yasaklama ve Yorum

45 TL

Var

154

Yolda Olmak

65 TL

Var

155

Yorum Meselesi

70 TL

Var

156

Zamanın Sınavından Geçmek

40 TL

Var

157

Zen

38 TL

Var

158

Zirveden Dramatik Sona

80 TL

Var

Neva Yayınları

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

159

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

32 TL

Var

160

Bir İhtilalcinin Anatomisi -Ebu Müslim Horasani

55 TL

Var

161

Cam Çocuk

32 TL

Var

162

Çağdaş İslami Hareket ve Davet Önderleri 1

120 TL

Var

163

Düşlerden Arta Kalan Kelimeler

35 TL

Var

164

el-Halil Medya Sözlüğü

100 TL

Var

165

elHalil Cep Sözlüğü

17 TL

Var

166

elHalil EsSemir Arapça - Türkçe Sözlük

120 TL

Var

167

Elhalil Resimli Sözlük

100 TL

Var

168

Hazanın Hüznü

60 TL

Var

169

Hiperprestij Grupları

38 TL

Var

170

İçimdeki Karşılaşmalar

22 TL

Var

171

Kelimât 1

40 TL

Var

172

Kelimât 2

45 TL

Var

173

Kitap Sevdası

70 TL

Var

174

Kitapların Dünyası

50 TL

Var

175

Kur`an`ın Anlam İncelikleri ve Eşsiz Belagatı

30 TL

Var

176

Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri

35 TL

Yok

177

Üç Risale

24 TL

Var

Neva Çocuk

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

178

Allah`ın Bir Avuç Toprağı

14 TL

Var

179

Aya Bak

14 TL

Var

180

Badem Tanesi

10 TL

Var

181

İpek Böceğinin Hikayesi

14 TL

Var

182

Kardan Adamın Şarkısı

14 TL

Var

183

Kilimdeki Tomurcuk

24 TL

Var

184

Minik Farenin Duası

18 TL

Var

185

Sarı Balık ve Beyaz Balık

20 TL

Var

Yetkin Düşünce

Kitap Adı

Liste Fiyatı

Mevcudu

186

Yetkin Düşünce Sayı 1 - Özgürlük ve Teslimiyet

40 TL

Var

187

Yetkin Düşünce Sayı 10 - Kimlik, Çoğulculuk ve Devlet

40 TL

Var

188

Yetkin Düşünce Sayı 11 - Covid-19 Dünya ve İnsanlık Krizi

40 TL

Var

189

Yetkin Düşünce Sayı 12 - Gelecek Vizyonu Kaygı ve İyimserlik Arasında İnsan

40 TL

Var

190

Yetkin Düşünce Sayı 13 - Solun Serencamı, Kurtuluş Teolojisi ve İslami Sol

40 TL

Var

191

Yetkin Düşünce Sayı 14 - Söylemden Eyleme Dil Problemi

40 TL

Var

192

Yetkin Düşünce Sayı 15 - Sosyal Eşitsizlik - Varsıllık ve Yoksulluk

40 TL

Var

193

Yetkin Düşünce Sayı 16 - YALNIZLIK uzlet, inziva, bireysellik

40 TL

Var

194

Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA

50 TL

Var

195

Yetkin Düşünce Sayı 2 - Adalet ve İstikrar

40 TL

Var

196

Yetkin Düşünce Sayı 3 - Dini Düşüncede Güncelleme

40 TL

Var

197

Yetkin Düşünce Sayı 4 - Ahlak ve Menfaat

40 TL

Var

198

Yetkin Düşünce Sayı 5 - Deizm, Ateizm ve Agnostizm

40 TL

Var

199

Yetkin Düşünce Sayı 6 - Felsefe, Siyaset ve İlahiyat

40 TL

Var

200

Yetkin Düşünce Sayı 7 - Bilgiden Bilince, Bilimden Hikmete Üniversite

40 TL

Var

201

Yetkin Düşünce Sayı 8 - İslamcılık, İslam ve Müslümanlar İddia ve Gerçekleştirim Arasında

40 TL

Var

202

Yetkin Düşünce Sayı 9 - Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet

40 TL

Var