Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme

Alt Yazı : Medenileşme - Modernleşme - Mondializasyon
Yayınevi : Mana Yayınları
Kategori : Toplumbilim
Yazar :
Kadir CANATAN
Kadir CANATAN
Basım : 1. Basım / Aralık 2017
Sayfa Sayısı : 171
Liste Fiyatı : 35 TL
ISBN : 978-605-2339-05-3
Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme Kitabını İdefix ile satın al Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme Kitabını Dnr ile satın al Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme Kitabını Pandora ile satın al Müslüman Dünyada Toplumsal Değişme Kitabını Kitap Yurdu ile satın al

Tanıtım Yazısı

Toplumsal değişme konusunda kuramsal çalışmalar ve çağdaş dönemdeki değişmeyi farklı boyutlarıyla ortaya koyan eserler çok olmakla birlikte; “Müslüman dünya”nın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi ele alan yapıtlar ne yazık ki yok denecek kadar azdır.
 
Çoğu çalışmanın, modernleşme ve Batılılaşma meselesine odaklanmış olması ve toplumsal değişimin Batı karşıtlığı biçiminde ve dış etkenlere endeksli okunuşu, içinden geçmekte olduğumuz sürecin travmatik ve trajik boyutlarına işaret etmektedir. “Dış etkenler” önemli olmakla birlikte, sadece dış dinamiklerle değişmeyi açıklamak ve modellemek, içinden çıkılması zor entelektüel ve bilimsel sorunları da beraberinde getirmektedir.
 
Geçmişten günümüze Müslüman dünyadaki toplumsal değişim, nasıl bir modelle açıklanabilir? Bu hala önümüzde duran önemli bir sorudur.  Bu soruya bir cevap arayışı niteliğindeki bu çalışma, geçmişten günümüze Müslüman dünyadaki toplumsal değişim evrelerini üç kavramla (3 M) izah eden ve modelleştiren bir yaklaşımı içermektedir; “Medenileşme”, “Modernleşme” ve “Mondializasyon” (Küreselleşme). 
 
Ve bu çalışma, çok uzun bir süreci ana hatlarıyla ve kendi iç dinamikleriyle, kentleşme odaklı olarak ortaya koymaya çalışan özet bir çalışmadır.

Yeni Çıkan Kitaplar

Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
el-Halil Medya Sözlüğü
el-Halil Medya Sözlüğü
Şeriat ve Siyaset Arasında
Şeriat ve Siyaset Arasında
Müslümanların Engizisyonu 3
Müslümanların Engizisyonu 3

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Aralık 2017
Cilt : Amerikan Bristol 230 gr.
Kağıt : Enzo Creamy 60 gr.
Boyut : 13,5 x 21
Kelimeler : müslüman dünya, toplumsal değişim, medenileşme, modernleşme, mondializasyon,