Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed

Üst yazı : Güncel Vahiy Tartışmaları 1
Yayınevi : Mana Yayınları
Orjinal Adı : Muhammed (s) Râvi-yi Rüyâhâ-yi Resûlâne
Kategori : İnceleme - Araştırma
Yazar :
Abdülkerim Süruş
Abdülkerim Süruş
Çevirmen : Asiye Tığlı
Orjinal Dili : Farsça
Basım : 1. Basım / Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 144
Liste Fiyatı : 35 TL
ISBN : 978-605-2339-18-3
Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabını İdefix ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabını Dnr ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabını Pandora ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabını Kitap Yurdu ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabını Google Play Kitaplar ile satın al

Tanıtım Yazısı

İslam dünyasındaki nahoş manzara, sorunların fıkhi uygulama ve bunlardan doğan problemlerden öte Allah ve vahiy tasavvuru gibi daha temel konularda yeniden düşünmenin ciddiyetini ortaya koyar niteliktedir. Nitekim dinî anlayışların uluhiyet ve vahiy tasavvurlarıyla şekillendiği ve yaşanan problemlere çözüm bulma arayışının da ancak bu çerçevede anlam kazanabileceği artık daha sık dile getirilmektedir. İşte elinizdeki kitap, son yıllarda vahiy hakkındaki tasavvurlarıyla gündem oluşturan Abdülkerim SÜRÛŞ’UN, konuyla ilgili kaleme aldığı altı makalenin tercümesini içermektedir. “Nebevî Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed” başlıklı bu makaleler dizisinde Sürûş, Hz. Peygamber’in gördüğü mukaddes rüyaların habercisi olduğunu söyleyerek şu ana kadar dile getirilenlerden farklı bir iddiada bulunmaktadır. Zira şeri hükümler dahil olmak üzere tüm Kur’an’ın, işitsel (sözel) olarak değil de görsel (basarî) yolla Hz. Muhammed’e sunulduğunu bu nedenle tefsir değil de tabir edilmesi gerektiğini savunmaktadır. Böylece yeni bir tartışmaya daha kapılarını aralamış olan Sürûş’un bu görüşüne özellikle ülkesinde ciddi ölçüde eleştiriler yöneltilmiştir. Bu nedenle tercüme edilen makaleler ikiye ayrılarak ilk kitap Sürûş’un, ikinci kitap ise eleştirmenlerin yazılarına ayrılmıştır.

Yeni Çıkan Kitaplar

20. yy. Seçkin Islam Düsünürleri
20. yy. Seçkin Islam Düsünürleri
Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
el-Halil Medya Sözlüğü
el-Halil Medya Sözlüğü
Şeriat ve Siyaset Arasında
Şeriat ve Siyaset Arasında

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Aralık 2018
Cilt : Amerikan Bristol 230 gr.
Kağıt : Enzo Creamy 60 gr.
Boyut : 13,5 x 21
Kelimeler : NEBEVİ, RÜYA, RAVİ, HZ. MUHAMMED, ENBİYA, HZ. AHMED, RİSALET, ŞERİAT, NAZARİYE, SÜRUŞ, VAHİY, NÜBÜVVET, ALLAH TASAVVURU, ULUHUYYET, DİNİ ANLAYIŞ, İRAN İSLAM DEVRİMİ, RİVAYET, TABİR, KİŞİ MERKEZLİ VAHİY, BRUNNER, HULUL, KELİMETULLAH, KİTAB-I MUKADDES, MANSUR HAŞİMÎ, SÜRÛŞ DABBAĞ,