Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler

Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler

Üst yazı : Güncel Vahiy Tartışmaları 2
Yayınevi : Mana Yayınları
Kategori : İnceleme - Araştırma
Yazar :
Abdülkerim Süruş
Abdülkerim Süruş
Çevirmen : Asiye Tığlı
Orjinal Dili : Farsça
Basım : 1. Basım / Aralık 2018
Sayfa Sayısı : 160
Liste Fiyatı : 35 TL
ISBN : 978-605-2339-19-0
Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler Kitabını İdefix ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler Kitabını Dnr ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler Kitabını Pandora ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler Kitabını Kitap Yurdu ile satın al Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed Kitabına Eleştiriler Kitabını Google Play Kitaplar ile satın al

Tanıtım Yazısı

Sürûş’un vahiy ile ilgili son görüşlerini içeren altı makalenin okuyucuya sunulmasından sonra bu serinin devamı niteliğindeki ikinci kitapta, nebevi rüyalar nazariyesi çerçevesinde yazılan eleştiri makalelerinin tercümesine yer verilmektedir. Bu eleştirilerin tercihinde, fikirleri esas alıp diğerlerine kıyasla daha sağlam gerekçelere sahip olan ve tekrardan kaçınmak adına farklı yaklaşımlar sergileyen eleştirmenlerin yazılarına öncelik tanınmıştır. Acaba Sürûş’un bu problemlere çözüm olarak sunduğu “nebevî rüyalar” nazariyesi felsefi bir niteliğe sahip midir? Yahut Kelam veya irfanî niteliğiyle bu yaklaşımın İslam geleneğinde alternatif bir eğilim oluşturacağını söylemek mümkün müdür? Yoksa bu nazariye gerek Kur’an’da gerekse gelenekte sağlam temelleri olmayan bir öneriden mi ibarettir? Eleştirilerde bu ve benzeri sorularla Sürûş’un önerisi masaya yatırılmaktadır. Ancak nihayetinde bu yaklaşım temelsiz kabul edilse dahi, onun Kur’an’ın anlaşılmasında problem olarak dikkat çektiği hususların tek başına ayrı bir değeri vardır ve buna göre alternatif cevaplar üretmek gerekmektedir. Yine doğru veya yanlışlığı bir yana, Sürûş’un “Nebevi Rüyaların Ravisi Hz. Muhammed” başlıklı makaleleriyle ülkesinde bir tartışma ortamı yaratıp vahiy üzerine yeniden düşünmeye ve yazmaya teşvik etmesinin değeri takdire şayandır.
 

Yeni Çıkan Kitaplar

20. yy. Seçkin Islam Düsünürleri
20. yy. Seçkin Islam Düsünürleri
Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
el-Halil Medya Sözlüğü
el-Halil Medya Sözlüğü
Şeriat ve Siyaset Arasında
Şeriat ve Siyaset Arasında

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Aralık 2018
Cilt : Amerikan Bristol 230 gr.
Kağıt : Enzo Creamy 60 gr.
Boyut : 13,5 cm x 21 cm
Kelimeler : Nebevi, Rüya, Ravi, Hz. Muhammed, Eleştiri, Güncel, Vahiy, Sürûş Debbâğ, Mansur Haşimî, Muhsin Ârmîn, Hasan Ensârî, Abdülali Bâzergân, Abdülkerim Sürûş, Tecrübe, , Epistemoloji, Ontoloji, Fenomenoloji, Semantik, Metodoloji, , Kur`an, Tahrif, Hakikat, Mecaz, Heva, Hüda, Tenkit, Şairlik, Peygamber, Batıl, Tûtî vu Zenbûr, Kelâm-ı Muhammed, Pervende-i Vahy, Hz. Osman, Metafizik Bağ,