Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi

Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi

Yayınevi : Mana Yayınları
Orjinal Adı : Felsefetü`t-te`vîl: Dirâse fî te`vîli`l-Kurân inde Muhyiddîn İbn Arabî
Kategori : İnceleme - Araştırma
Yazar :
Nasr Hamid Ebu Zeyd
Nasr Hamid Ebu Zeyd
Çevirmen : Semih Ceyhan
Orjinal Dili : Arapça
Basım : 2. Basım / Ekim 2023
Sayfa Sayısı : 478
Liste Fiyatı : 340 TL
ISBN : 978-605-2339-11-4
Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi Kitabını TeklifKitap ile satın al Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi Kitabını İdefix ile satın al Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi Kitabını Dnr ile satın al Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi Kitabını Pandora ile satın al Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi Kitabını Kitap Yurdu ile satın al Sufi Hermenötik-İbn Arabî`nin Yorum Felsefesi Kitabını Google Play Kitaplar ile satın al

Tanıtım Yazısı

Sufi Hermenötik, İbn Arabinin ontolojik, kozmolojik ve epistemolojik yönlere sahip düşünce sistematiğinden hareketle temellendirdiği dini metnin mahiyetine, yorumuna (tevil), yorumcu ile kutsal metin arasındaki ilişkinin boyutlarına dair hermenötik anlayışına odaklanır. 
 
İbn Arabiye göre varlık, uyuyan kimsenin rüyasında gördüğü suretlere benzer bir hayaldir. Varlığın zahir ile batınını birbirinden ayıran İbn Arabi, varlık hakikatlerinin sadece kendisinde toplandığı insanı duyusal zahirden metafiziksel batına nüfuz etmesini sağlayan bir tür "hermenötik"  yolculuğa çıkarır. Varlığın bir tezahürü olan dini metin, varlık ve insan olgusuna her açıdan benzeşir. Dilde tecelli eden, varlık ve insan mertebelerine paralel biçimde zahir, batın, had ve matla seviyelerine sahip kutsal metnin yorumu varlığın yorumuyla, varlığın yorumu kutsal metnin yorumuyla ayrılmaz biçimde içiçedir. Yorumcu ile metin arasındaki karşılıklı etkileşim ilişkisine dayalı hermenötik faaliyet varlığın batınını kavramış ve zahirini aşmış insan-ı kâmilin üstesinden geleceği bir uğraşıdır. 
 
Nasr Hamid Ebu Zeyd kitabında, genelde mutasavvıfların özelde İbn Arabi'nin yorum felsefesinin varlık, bilgi, insan ve dil temelli metafiziksel açılımlarını keşfetmekle çağdaş dönem İbn Arabi araştırmalarına farklı bir pespektif sunuyor. 

Yeni Çıkan Kitaplar

Despotizmin Dogasi Köleligin Iflasi
Despotizmin Dogasi Köleligin Iflasi
Şiilerin Gözüyle Sünniler
Şiilerin Gözüyle Sünniler
Resmi Dini Söylemin Elestirisi
Resmi Dini Söylemin Elestirisi
MÜRTED
MÜRTED
Yetkin Düşünce Sayı 25 - SİYONİZM
Yetkin Düşünce Sayı 25 - SİYONİZM

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Şubat 2018
Cilt : Amerikan Bristol 230 gr.
Kağıt : Enzo Creamy 60 gr.
Boyut : 13,5 x 21
Kelimeler : sufi, hermenötik, ibn arabi, felsefe, yorum felsefesi, Nasr Hamid Ebu Zeyd,