Casim M. Sultan

Casim M. Sultan


Katarlı düşünür yazar ve edebiyatçı. Geniş araştırmalar, özellikle genç neslin zihinsel kapasitesini artırma ve onları toplumlarına ve insanlığa hizmet edebilme durumuna getirmek için çalışmalar yapmaktadır. 1953 yılında doğan Casim Sultan 1980 yılında Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. İngiltere’ye giderek birkaç yıl çalıştıktan sonra tıbbi hizmetler sorumlusu olarak Katar’a döndü. Bu alandaki tecrübesi onun pratik bilgisini geliştirerek gelecekte devamlı stratejik planlamalar yapması yönünde hayatını şekillendirici bir rol oynadı.
 
Din, felsefe, sosyoloji ve tarihe olan ilgisi ve 1973’ten beri bu alanlarda faaliyet gösteren sosyal ve politik hareketlerle olan ilişkisi, C. Sultan’a bu hareketleri derin bir şekilde inceleme ve tanıma imkanı sağlamış ve bu faaliyetleri kitap ve konferanslarında ortaya koymuş olduğu teorisini geliştirmesine yol açmıştır.
 
C. Sultan, toplumların daha iyi bir geleceğe doğru gidişte pratik ve uygulanabilir plan ve programlar geliştirmek için öngörü, öneri ve analizleri kapsayan teorisini “Toplumsal Diriliş Projesi”ne dönüştürmüştür. Bütün vaktini harcadığı projesi için 1973 ten beri okuma, yazma ve derin analizler seyahatine devam etmektedir. Tanınıp yayılmasını sağlamak için dünyanın farklı yerlerine seyahat ederek bu projeye katılmak isteyen gençlere ders ve konferanslar vermektedir. ‘360 derece’ olarak adlandırılan bir programı vardır ve bu projenin kapsadığı en önemli konuları kolayca kavrayabilmeleri için öğrencilere önemli veriler sunmaktadır. Bu kurslarla gençleri gerçek hayatta tecrübe sahibi kılarak teorileri pratize edecek kıvama getirmektedir.
 
Şu ana kadar yayınlanmış olan  eserleri şunlardır:
*Dirilişten Uyanışa
*Toplumsal Dönüşümün Yasaları
*Stratejik Tarih Yorumu
*Tarihsel Hafıza
*Stratejik Düşünme
*Siyasi Çalışmalarda İlkeler
*İktisadı Anlamaya Doğru İlk Adım
*Yeni bir Başlangıç

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Dirilisten Uyanisa
Dirilisten Uyanisa
Toplumsal Dönüsümün Yasalari
Toplumsal Dönüsümün Yasalari
Stratejik Tarih Yorumu
Stratejik Tarih Yorumu
Tarihsel Hafiza
Tarihsel Hafiza
Stratejik Düsünme
Stratejik Düsünme

Yazarın Yayınevimizdeki henüz yayınlanmamış kitapları