Claire Jobert

Claire Jobert


1962 yılında Fransa’da dünyaya geldi. Hristiyan bir ailede büyüdü. Dinler ve birçok düşünce ekolü üzerine uzun araştırmalardan sonra 19 yaşında Müslüman oldu. Kısa bir süre sonra evlendi. İki erkek çocuğu var.
 
Eğitim bilimlerinde lisans ve çocuk edebiyatı dalında (Fransa Luman Üniversitesinde açık öğretim yoluyla) yüksek lisans eğitimi gördü. Bu sırada İslami ilimler alanında tahsiline devam etti.
 
Yazarlık ve ressamlık macerası aynı dönemde, yani yaklaşık yirmi yıl önce başladı. O günden bu yana iki dilde; Farsça ve Fransızca yazıp çizmeye devam ediyor.
 
2010 yılından itibaren çeşitli çocuk kitapları yayıncılarıyla çalışmaya başladı. Halen “Okul Öncesi Gelişim” enstitüsünün “Hikaye” departmanında bilirkişi heyeti üyesi. Ayrıca çocuk dergileriyle irtibat halinde.
 
2013 yılında “Süruşé Hurdsalan” (Okul Öncesine yönelik bir dergi) dergisinin “Hikaye çalışma grubunda” uzman olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda Milli Halk Kütüphaneleri’nin Çocuk Kitapları kurulunda üyeliği bulunmaktadır.
 
Yazarlık ve ressamlık dışında çocuklarla yakın bir diyalog içerisinde olmaya çalışıyor. Bu doğrultuda son yılarda “Çalışan Çocukları Destekleme Derneği” bünyesindeki kütüphanelerle sıkı bir ilişki kurma çabası güdüyor. Bütün bunların ötesinde en önde gelen ilgi alanı, Çocuk Edebiyatı ve Çocuklar İçin Felsefekapsamında araştırma ve çalışma yürütmek.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Minik Farenin Duasi
Minik Farenin Duasi