Muhammed Rıza Vasfi

Muhammed Rıza Vasfi


1964 doğumlu olan Muhammed Rıza Vasfi (Doç. Dr. Tahran Üniversitesi), 1980-1989 yılları arasında Kum İslami İlimler Havzasında, İslami İlimler eğitimi aldı. Lisansını Fars Dili ve Edebiyatında Allame Tabatabai Üniversitesinde tamamladı (1993). Aynı üniversitede kültür yönetimi alanında yüksek lisans yaptı (1994-1998). Vasfi daha sonra İran İslam Cumhuriyeti’nin kültür ataşesi olarak Beyrut’a gitti. Burada başta Muhammed Hüseyin Fadlullah olmak üzere önde gelen Şii alimlerden dersler aldı. Doktorasını Beyrut, St. Joseph Üniversitesi, karşılaştırmalı din bilimleri alanında yaptı. Post doktorasını Berlin’deki Transregionale Studien Forumda yaptı (2006-2007).  Başta, İranlılara Arap entelektüellerini tanıttığı No-Mu’tazilian (Yeni Mutezililer) olmak üzere birçok Farsça ve Arapça eserin yazarıdır. Vasfi, İranlı akademisyenler arasında en seçkin araştırmacı akademisyen ödülünün de sahibidir.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Yeni Mutezililer
Yeni Mutezililer