Şaban Öz

Şaban Öz


1973 yılında Malatya-Doğanyol’da doğdu. 1991’de Doğanyol Lisesi’nden, 1996’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Hz. Peygamber’in Siretiyle İlgili Mevzu Haberlerin Tarihi Değeri teziyle yüksek lisansını, 2006 yılında aynı enstitüde İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2009 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2012 yılında doçent oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
Yayınlanan birçok makalesi yanında basılan eserleri şunlardır:
1. İlk Siyer Kaynakları ve Müellifleri, İstanbul 2008.
2. İslâm Tarihi Metodolojisi, İstanbul 2010. (2. bsk.)
3. İslâm Tarihi, Konya 2013. (2. bsk.)
4. Sahabe Sonrası İktidar Mücadelesi –İkinci Fitne Dönemi–, Ankara 2011.
5. Siyer’e Giriş, Ankara 2012.
6. Şîa ve Tarih, Ankara 2013.
7. Farklı Siyer’i Okumak –Bir Siyer Eleştirisinin Eleştirisi–, Ankara 2014.
8. Elçi (roman), Konya 2014.
9. Siyer Tasarımı, İstanbul 2015.
10. (İbn Hazm), Halifeler ve Fetihler (çeviri), Ankara 2004.
11. (M. Azmi-İ. Hakkı), Muhtasar İslâm Tar

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Siyer Tasarımı
Siyer Tasarımı
Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri
Mevzû Haberlerin Tarihî Değeri