Şinasi Gündüz

Şinasi Gündüz


Prof. Dr. Şinasi Gündüz lisansını Ankara Üniversitesinde lisansüstü eğitimini İngiltere’de Durham ve Manchester üniversitelerinde tamamladı. 1995’te Dinler Tarihi Doçenti, 2003’te Profesör oldu. 2009-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yaptı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesi olan Prof. Gündüz, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi ile Journal of Social and Human Sciences süreli yayınlarının editörlüğünü de yapmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanan çalışmaları arasında şunlar sayılabilir:
 
The Knowledge of Life: The Origins and Early History of the Mandaeans and Their Relation to the Sabians of the Qur’an and to the Harranians, Oxford: Oxford Univeristy Press 1994.
 
Sâbiîler Son Gnostikler, Ankara: Vadi 1995.
 
Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara Vadi 1998.
 
Mitoloji ile İnanç Arasında: Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar, Samsun: Etüt 1998.
 
Pavlus: Hıristiyanlığın Mimarı, Ankara: Ankara Okulu 2001.
 
Dinsel Şiddet: Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine Hıristiyanlık, Samsun: Etüt 2002.
 
Küresel Sorunlar ve Din, Ankara: Ankara Okulu 2005.
 
Misyonerlik, Ankara: DİB Yayınları 2005.
 
Change and Essence: Dialectical Relations Between Change and Continuity in the Turkish Intellectual Tradition, (eds. Şinasi Gündüz, Cafer S. Yaran) Washington: RVP 2005.
 
Yaşayan Dünya Dinleri, (ed. Şinasi Gündüz) Ankara 2007.
 
Anadolu’da Paganizm: Antik Dönemde Harran ve Urfa, Ankara: Ankara Okulu Yayınları 2005.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Kur`an`i Anlamak
Kur`an`i Anlamak