Turan Kışlakçı

Turan Kışlakçı


1973 yılında Bingöl’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini bu şehirde tamamladı. Malatya İnönü Üniversitesi’nde bir yıl oku-duktan sonra Pakistan’a gitti. Kuruculuğunda Türkiye’nin de yer aldığı İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)’ne bağlı Pakistan Ulus-lararası İslam Üniversitesi (IIU)’nden mezun oldu. Pakistan’da okuduğu yıllarda “Spark ve el-Lem’a” adında Arapça ve İngilizce bir dergi yayımladı. 1999-2006 yılları arasında Yeni Şafak gaze-tesi dış haberler servisinde editör olarak çalışan yazar, Türki-ye’nin önemli çok dilli iki haber sitesi olan “dunyabulteni.com” ve “timeturk.com” haber sitelerini kurdu. Şu anda Türkçe, Arap-ça ve İngilizce yayın yapacak bir haber ajansı üzerine çalışan yazar, özellikle İslam dünyası ile ilgili çalışmalarını sürdürmek-tedir. Yazarın Pakistanlı ünlü düşünür Mevdudi’nin yaşam öy-küsünü anlatan bir kitabı yayınlanmış bulunmaktadır.

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Arap Baharı
Arap Baharı