Şeriat ve Siyaset Arasında

Şeriat ve Siyaset Arasında

Alt Yazı : Arap baharı sonrası; sorular, sorunlar ve çözümler
Yayınevi : Mana Yayınları
Orjinal Adı : BEYNE`Ş-ŞERİATİ VE`S-SİYASE / Esiletün li Merhaleti mâ ba`de`s-Sevrât
Kategori : İnceleme - Araştırma
Yazar :
Casir Avde
Casir Avde
Çevirmen : Mükerrem Ayhan
Orjinal Dili : Arapça
Basım : 1. Basım / Aralık 2021
Sayfa Sayısı : 104
Liste Fiyatı : 28 TL
ISBN : 978-605-2339-46-6

Tanıtım Yazısı

Kapak yazısı
Şeriat ve siyaset; birçok tartışmaya sahne olan ve şer’î önceliklerin, kamu yararının (masâlih-i âmme), şeriatın/dinin gayeleri ve prensiplerinin, temel ihtiyaçların(zaruriyyât) iyileştirici (tahsîniyyât) unsurlara göre önceliğinin dikkate alınmadığı vs. pek çok tezlerin ve soruların bulunduğu bir konudur…
Dr. Casir Avde bu kitapta; Arap aleminde patlak veren ve halkın, aklın sesine kulak vermeyen, değişim rüzgarlarını görmezden gelen yöneticilerine karşı intifada/ayaklanmasına neden olan Arap devrimleri sonrası dönemde, İslam şeriatının siyasetle ilişkisine dair ivedilikle yanıtlanması gereken sorulara cevap vermeye çalışmaktadır…
Kitap, zihinleri meşgul eden ve halen meşgul etmeye devam eden; “İslam şeriatı milli kimlikle çelişir mi, şer’î hükümler ve şer’î prensipler arasındaki fark nedir, Peygamberin imameti/siyaseti bizlere şeran gerekli midir, İslam günah ve suç arasında ayrım yapıyor mu?” vb. birçok soruya müellifin cevap vermeye çalıştığı bir dizi bölümden oluşmaktadır. Yazar söz konusu soruları, şer’î meselelere halel getirmeksizin şeriat alanındaki mütehassısların kullandığı terminolojiden kaçınarak fikirsel bağlamda açıklamaya gayret göstermiştir…

Yeni Çıkan Kitaplar

20. yy. Seçkin Islam Düsünürleri
20. yy. Seçkin Islam Düsünürleri
Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Yetkin Düşünce Sayı 17 - Toplumsal Bir Sözleşme Olarak ANAYASA
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
Aliya`da Özgürlük ve Sanat
el-Halil Medya Sözlüğü
el-Halil Medya Sözlüğü
Şeriat ve Siyaset Arasında
Şeriat ve Siyaset Arasında

Kitap hakkında teknik bilgiler.

İlk Çıkış : Aralık 2021
Cilt : Amerikan, 350 gr Kuşe
Kağıt : 60 gr kitap kağıdı
Boyut : 13,5 X 21
Kelimeler : şeriat, siyaset, Arap baharı,