Casir Avde

Casir Avde


CASİR AVDE
  • Katar İslami Araştırmalar Fakültesinde Doçent.
  • Uluslararası Müslüman Alimler Birliği kurucu üyesi.
  • “İslami hukuk felsefesinin Batı hukuku ile karşılaştırılması” konulu çalışmasıyla Galler Üniversitesinde doktora yaptı.
  • “Örgütlerin tahlili” konulu çalışmasıyla Waterloo Üniversitesinde doktora yaptı.
  • Amerikan İslam Üniversitesinde fıkıh usulünde yüksek lisans yaptı.
  • Londra Makâsıdü’ş-Şerîa Araştırmalar Merkezinde kurucu müdür olarak görev yaptı. Doğuda ve Batıda birçok üniversitede, enstitüde ve araştırma merkezinde ders verdi. Arapça ve İngilizce kaleme aldığı birçok eseri vardır.     

Yazarın Yayınevimizdeki kitapları

Şeriat ve Siyaset Arasında
Şeriat ve Siyaset Arasında

Yazarın Yayınevimizdeki henüz yayınlanmamış kitapları